Referat 20 April 2015

image_pdfimage_print

Referat
Afdelingsbestyrelsesmøde
Afd 312- Rismarken
Mandag d. 20. April 2015 kl 17.30

Tilstede. Jette Rasmussen, Johnny Hofhøj, Hans-Erik Christiansen, Peter Pedersen, Nann Henriksen.
Suppleant Jørn Garp, Varmemester Kim Ravn
Øvrige Thomas Hansen, Inspektør Michael Pedersen
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Godkendelse af regnskab for 2014
4. Behandling af budget for 2016
5. Eventuelt
1. Dagsorden blev vedtaget.
2. Referent Jette Rasmussen
3. Godkendelse af regnskab for 2014
Thomas Hansen gennemgik regnskabet for 2014, som betød at vi havde et overskud på 146.000 kr., som vi var tilfredse med.
4. Behandling af budget for 2015
Thomas Hansen gennemgik budget 2016, som medførte en huslejestigning på 1,78%
Det er Offentlige og andre faste udgifter, som stiger 1,56%. Budget blev vedtaget af bestyrelsen.
5. Eventuelt
Der var ikke noget til eventuelt
Referent
Jette Rasmussen.

Skriv et svar