Referat 29/Januar

image_pdfimage_print

Referat
Afdelingsmøde Rismarken
Afd. 312-Rismarken
19. januar kl. 14.00 2015

Tilstede: Jette Rasmussen, Johnny Hofhøj, Hans Erik Christiansen, Jørgen Garp, Peter Petersen og Nann Henriksen
Øvrige: Kim Mortensen, Michael Pedersen Pfeffer
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden fra 03.11.14
2.Meddelelser v/ formand
3.meddelelser v/ bestyrelsesmedlemmer
4 meddelelser v/ varmemester og inspektør Michael Pfeffer
5.Flytninger
6. Eventuelt/næste møde
1. Godkendt
2. YouSee er steget 40 kr.- pr måned
Odinsparken holdt loppemarked 6-7 dec. I deres beboerhus, måske vi skal se på noget lignende sidst på året
3. Der har været problemer med overfyldning i affaldscontaineren på hjørnet af Saxovej/Gunnarsvej her i jul/nytår. Vi flytter en større container derned, der findes nogen med større kapacitet, der kan byttes rundt med.
Vi har igen fået afslag på ansøgning af hjertestarter, men Peter Petersen prøver igen at søge fonde.
4.Haglskaderne fra 20. dec. Løber op i mindst 1 million.
5. Ingen flytninger
6.Jann Rasmussen deltog først på mødet, hvor han orienterede om afdelingens egen hjemmeside
Næste møde 9. marts 2015
Referat: Nann Henriksen

Skriv et svar