Udlejningsregler for Beboerhus

image_pdfimage_print

UDLEJNINGSREGLER FOR
RISMARKENS BEBOERHUS E G I L S V E J 5 5 – 5 2 1 0 O D E N S E N V
Det er vigtigt at gennemlæse og overholde nedenstående regler
LEJE, DEPOSITUM OG BETINGELSER
Ved indgåelse af lejeaftale betales et depositum på 1000,- kr.
Leje pr. døgn: 650,- kr. / Weekend (eller to sammenhængende døgn): 1200,- kr.
Lejemålet er fra kl. 12:00 til kl. 12:00 dagen efter (hvis ikke andet er aftalt).
Der skal betales leje, hvis lejeopsigelse sker senere end 4 uger før lejeaftale.
Lejer er økonomisk ansvarlig for skader forvoldt på bygning og inventar.
Huset udlejes ikke til skolefester, ungdomsfester og lign.

► VIGTIGT: Lejeren skal bo i CIVICAs afd. 312, Rismarken, og skal selv være deltager i arrangementet.
I BEBOERHUSET ER DER
garderobe, 2 toiletter (heraf 1 handicap), moderne køkken, service og festsal til MAX. 70 personer.
I festsalen er installeret udluftnings- og klimaanlæg.
MEDBRING SELV
opvaskemiddel, viskestykker, karklude, køkkenrulle, affaldsposer samt emballage til evt. madrester.
Toiletpapir, håndsæbe og håndklæder.
RENGØRING OG OPRYDNING
Du modtager huset i rengjort stand, og du skal efter brug sørge for oprydning, opvask, fjernelse af affald,
flasker m.m. – samt rengøre komfurer, ovne, køleskabe, kaffemaskine, vask og køkkenborde.
► Husk efter opvask, at glas og bestik skal aftørres med viskestykke.
I festsalen skal bordene aftørres (borde og stole stilles, som du modtog dem).
Efter leje trækkes 350,- kr. fra depositum til rengøring af huset (gulvvask m.m.).
VIS HENSYN
Døre og vinduer skal under arrangementet holdes lukkede aht. de omkringboende.
Støjende adfærd udendørs må ikke finde sted (kan medføre bortvisning).
► Musik – levende såvel som elektronisk – skal senest stoppe kl. 02:00.
Overtrædelse af ovenstående kan medføre lukning af arrangementet.
Vedr. yderligere information og vejledninger henvises til opslag i beboerhuset.
Nøgle afleveres i brevsprækken ved varmemesterkontoret.
UNDERSKRIFT AF LEJER, SOM ER ANSVARLIG FOR OVERHOLDELSE AF REGLERNE:
Lejer: ______________________Adresse:______________________________
Leje-dato: __________________Aftale-dato:_____________________

Kontakt vedr. leje og information:
Varmemester Kim Ravn, Egilsvej 53, tlf. 6616 4855 (kl. 8:00-9:00)